Dare to Dream

 

מרכז אימוני "שילובים" מציע לכל מי שחווה את היכולות שלו בסדנת "בדרך לצמיחה" לעבור את סדנת "בחירה בחלום", להכיר את עצמו בשיא היכולות, בשיא העוצמה ובאותנטיות מוחלטת. הסדנה מאפשרת לממש את הפוטנציאל, ומאפשרת לכל אחד ואחת להביט פנימה ולבחור מה ואיך מתאים להם לשנות בחיים.
מטרת הסדנה לשקף למשתתפים את חסמי ההצלחה והחוזקות שלהם.
משתתפי הסדנה לומדים כיצד להגיע לחוסן הנפשי הטמון בהם, אותו חוזק המאפשר לכל אחד ואחת להגשים כל חלום, לטפס על כל הר ולצלוח כל מכשול.
הסדנה משלבת טכניקות שונות של תהליכים עוצמתיים, מדיטציות אקטיביות, תהליכי "נומיינד" נשימה, התמודדויות במצבים שונים אותם מזמנים לנו החיים ועוד...
בואו לגלות כיצד גם אתם תוכלו להפוך חלום למציאות.
הסדנה מתקיימת באופן מרוכז במהלך סוף שבוע ארוך אחד, מיום רביעי בערב ועד מוצ"ש, וערב מסכם ביום שלישי

בחירה בחלום

הסדנאות הקרובות

סדנאות קרובות

 

10-14.6.20

לפרטים והרשמה

04-9837717

mail@shiluvimcoach.com